เงื่อนไขการจองและวิธีชำระเงิน

ท่านสามารถติดต่อจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 136 1623 , 089-486 5769 หรือ เขียนรายละเอียดการจองแล้ว ส่ง email มายัง aek1980@gmail.com , info@ta1choicetravel.com , sale@ta1choicetravel.com , aek@ta1choicetravel.com หรือ Fax มาที่ 02 136 1624 ( แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่จะเดินทาง ) จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล เพื่อทำการ "แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน" และแจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด พร้อมแจ้งวันรับเอกสารเดินทาง อาทิ พาสปอร์ต, เอกสารยื่นวีซ่า ( ถ้าม ี) ** บางประเทศไม่มีการยืนวีซ่า

 


หมายเหตุ : กรณีที่ท่านไม่สะดวกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองทัวร์ผ่านช่องทางดังกล่าว ท่านสามารถเข้ามาติดต่อจองทัวร์ได้ด้วยตนเอง สำนักงานเลขที่ ตามที่อยู่ 18/16 อาคาเดีย ออฟฟิศแอทโฮม ถ.ร่มเกล้า 1, คลองสามประเวศ ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ 10520

 

ขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางช่องทางต่อไปนี้
1. ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด

2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีที่ระบุนี้เท่านั้น
บัญชีเลขที่ 074-288-7928
ชื่อบัญชี นายเอกราช เทียนเที่ยง
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ลาดพร้าว 67

 

การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจาทัวร์
3. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
4. ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

 

หมายเหตุ : เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณา Fax สลิปการโอนเงิน เพื่อทำการจอง / ระบุชื่อนามสกุล/ เบอร์โทร/ โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ 02-136-1624 หรือ Email: aekarach49@hotmail.com , info@ta1choicetravel.com , sale@ta1choicetravel.com , aek@ta1choicetravel.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป ( กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน ) เพราะทางเราไม่รู้ว่าเป็นของใคร และจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.