พักกาย พักใจ๋ แอ่ว...เชียงราย 3วัน2คืน

พักกาย พักใจ๋ แอ่ว...เชียงราย 3วัน2คืน
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก (กรุงเทพฯ) สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว – พระต้าหนักดอย
ตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – วนอุทยานถ้าหลวง -ขุนน้า
นางนอน
วันที่สอง วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั๊ง - วัดป่าสัก – วัดพระธาตุเจดีย์หลวง - สามเหลี่ยมทองค้า – เชียงราย
ไนท์บาซาร์
วันที่สาม วัดร่องขุ่น - สิงค์ปาร์ค – ไร่ชาฉุยฟง – ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ  
6,999 บาท