เชียงราย-ผาฮี้ เริงร่า ท้าลมหนาว 3วัน2คืน

เชียงราย-ผาฮี้ เริงร่า ท้าลมหนาว 3วัน2คืน
ราคา: 7,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
DAY1 (กรุงเทพฯ) สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง – พระต้าหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้า
หลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – กาแฟผาฮี้ – วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน
DAY 2 วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั๊ง – วัดป่าสัก – วัดพระธาตุเจดีย์หลวง - สามเหลี่ยมทองค้า – วัดพระธาตุผาเงา
– เชียงรายไนท์บาซาร์ – หอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัย
DAY 3 วัดพระแก้ว – วัดร่องขุ่น – RYOKAN CAFÉ – สิงห์ปาร์ค – ไร่เชิญตะวัน ท่าน ว.วชิรเมธี – ท่าอากาศยาน
นานาชาติแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันที่เดินทาง ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ  
7,999 บาท