นครปฐม เที่ยวไม่หมด ไม่ต้องกลับบ้าน! ONE DAY

นครปฐม เที่ยวไม่หมด ไม่ต้องกลับบ้าน! ONE DAY
ราคา: 999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ) – เมืองรัตติยา – ตลาดทุ่งหนองบัวแดง – พระราชวังสนามจันทร์ – วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร –
วัดศีรษะทอง – ตลาดน้าดอนหวาย - (กรุงเทพฯ)

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 999 บาท