สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ ONE DAY

สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ ONE DAY
ราคา: 999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) - อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร - วัดแค (คุ้มขุนแผน) –
สามชุก ตลาดร้อยปี – วัดทับกระดาน

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 999 บาท