สโลว์ไลฟ์ ณ เชียงคาน เขาค้อ 3วัน2คืน (VAN)

สโลว์ไลฟ์ ณ เชียงคาน เขาค้อ  3วัน2คืน (VAN)
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ามันปตท.วิภาวดี – วัดศรีคุณเมือง – พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอล์กภูคกงิ้ว - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - จุดชมวิวคิงคอง
วันที่ 3 PINO LATTE RESORT & CAFE – พุทธอุทยานเพชบุระ - ไร่ก้านันจุล

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 5,999 บาท