อิ่มบุญ รับทรัพย์-อุดรฯ-หนองคาย 3วัน 1คืน (VAN)

อิ่มบุญ รับทรัพย์-อุดรฯ-หนองคาย 3วัน 1คืน (VAN)
ราคา: 3,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ปั๊มน้ามันบางจาก) – อุดรธานี
วันที่ 2 อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือ ชมSKY WALK – ตลาดท่าเสด็จ– ศาลาแก้วกู่ –UD TOWN
วันที่ 3 อุดรธานี – หนองประจักษ์ – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดค้าชะโนด – อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 3,999 บาท