นครพนม 3วัน 1คืน (BUS)

นครพนม 3วัน 1คืน (BUS)
ราคา: 3,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 ปั้มน้ามัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
วันที่ 2 นครพนม - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณู - พระธาตุมรุกขนคร - พระธาตุนคร – ล่องเรือแม่น้าโขง - ถนนคนเดิน
วันที่ 3 พระธาตุท่าอุเทน - พระธาตุประสิทธิ์ - พระธาตุมหาชัย - พระธาตุศรีคุณ - Jungle Space Cafe & Bistro -พญาศรีสัตตนาคราช - แวะซื อของฝาก - กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 3,999 บาท