อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ 3วัน 2คืน (VZ)

อุดรธานี คำชะโนด หนองคาย บึงกาฬ 3วัน 2คืน (VZ)
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อุดรธานี - เกาะคำชะโนด - ถนนคนเดินอุดรธานี
วันที่ 2 วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - บึงกาฬ - Bungkun Walking Street
วันที่ 3 เขาสามวาฬ - ภูทอก - บึงโขงหลง - ศาลปู่อือลือนาคราช - อุดรธานี - สนามบินอุดรธานี

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 5,999 บาท