นครศรี ไปมั้ยพี้บ๊าวว 3D1N (BUS)

นครศรี ไปมั้ยพี้บ๊าวว 3D1N (BUS)
ราคา: 3,199 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (กรุงเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม. 25
วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วัดมหาธาตุ
วันที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านขายของฝาก – กรุงเทพ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 3,199 บาท