เสริมมงคล ยลเสน่ห์ เมืองคอน 3วัน1คืน (VAN)

เสริมมงคล ยลเสน่ห์ เมืองคอน 3วัน1คืน (VAN)
ราคา: 3,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (กรุงเทพฯ) ปั๊ม บางจาก (ข้างสมบัติทัวร์)
วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง – วัดมหาธาตุ
วันที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยา – ร้านขายของฝาก – กรุงเทพ


วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 3,999 บาท