นครศรีฯ- สุราษฎร์ธานี ล่องใต้ แลเมืองคอน 4วัน 2คืน (VAN)

นครศรีฯ- สุราษฎร์ธานี ล่องใต้ แลเมืองคอน 4วัน 2คืน (VAN)
ราคา: 4,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 (กรุงเทพฯ) จุดนัดหมายปั๊มน้ามันบางจาก (ข้างสมบัติทัวร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว)
วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง
วันที่ 3 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - วัดเจดีย์ลอยฟ้า – สะพานแขวนเขาพิทักษ์ – เขื่อนรัชชประภา – ตลาดศาลเจ้า

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 4,999 บาท