ยลเสน่ห์ปักษ์ใต้ นครศรีฯ 2วัน 1คืน

ยลเสน่ห์ปักษ์ใต้ นครศรีฯ 2วัน 1คืน
ราคา: 4,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ - สวนตาสรรค์ (เฉพาะพีเรียดเดือนตุลาคม – ธันวาคม)
วันที่ 2 วัดพระธาตุ – วัดนางพระยา – วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง –ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 4,999 บาท