หรอยแรง 4 เกาะ กระบี่ 3วัน2คืน

หรอยแรง 4 เกาะ กระบี่ 3วัน2คืน
ราคา: 6,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติกระบี่ - วัดถ้าเสือ – ลานปูด้า - ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า
วันที่ 2 ด้าน้า 4 เกาะชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถ้าพระนาง
วันที่ 3 วัดแก้วโกรวาราม – สระมรกต – บ่อน้าผุด – น้าตกร้อน – แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ –กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


วันที่เดินทาง ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 6,999 บาท