กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ 3วัน 2คืน (VZ)

กระบี่ สระมรกต เขาขนาบน้ำ ทะเลแหวก ดำน้ำ 4 เกาะ 3วัน 2คืน (VZ)
ราคา: 8,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินกระบี่ – คลองท่อม – น้าตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้าเสือ– ลานปูด้า – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้า – เกาะกลาง – อ่าวนาง
วันที่ 2 หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ด้าน้า 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้าพระนาง)
วันที่ 3 ร้านของฝาก – วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 8,999 บาท