นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล 3วัน 1คืน (VAN)

นครศรีธรรมราช เมืองคอน ขนอม สิชล 3วัน 1คืน (VAN)
ราคา: 3,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – สิชล – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่ 3 ขนอม – จุดชมวิวเนินเทวดา – ถนนเลียบชายทะเลเส้นเขาพลายด้า อ่าวท้องหยี – ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 3,999 บาท