นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2วัน 1คืน (VZ)

นครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2วัน 1คืน (VZ)
ราคา: 4,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – ขนอม – แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
วันที่ 2 ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านขายของฝาก – สนามบิน

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 4,999 บาท