นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล 3วัน 1คืน (BUS)

นครศรีธรรมราช เมืองคอน-ขนอม-สิชล 3วัน 1คืน (BUS)
ราคา: 3,599 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมืองนคร – วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่ 3 ขนอม – จุดชมวิวเนินเทวดา-เนินนางฟ้า – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – ล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพู – วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 3,599 บาท