ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน 3วัน 2คืน (VZ)

ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน 3วัน 2คืน (VZ)
ราคา: 7,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิวกังหันลม - ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
วันที่ 2 ท่าเรือทับละมุ - เกาะเมียง - เกาะปายู - เกาะสิมิลัน - เกาะบางู - ท่าเรือทับละมุ
วันที่ 3 ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 7,999 บาท