แพ็คเกจภูเก็ต เที่ยว 3 เกาะ ซื้อ 1 แถม 2วัน 1คืน พักหรู 5 ดาว

แพ็คเกจภูเก็ต เที่ยว 3 เกาะ ซื้อ 1 แถม 2วัน 1คืน พักหรู 5 ดาว
ราคา: 2,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 ทัวร์เกาะไข่ (ครึ่งวัน) เช้า / หรือบ่าย
วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย


วันที่เดินทาง ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564
อัตราค่าบริการ 2,999 บาท