ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก 3วัน 2คืน (VZ)

ภูเก็ต ล่องเรือใบคาตามารัน ชมพระอาทิตย์ตก 3วัน 2คืน (VZ)
ราคา: 8,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: มกราคม - เมษายน 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - ตลาดนัดชิลวา
วันที่ 2 Rock Beach Swing - จุดชมวิวกังหันลม - แหลมพรหมเทพ - ท่าเรือราไวย์ - ล่องเรือใบคาตามารัน
วันที่ 3 ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่เดินทาง มกราคม - เมษายน 2564
อัตราค่าบริการ 8,999 บาท