พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา 4วัน 2คืน (BUS)

พังงา ภูเก็ต UNSEEN เขาตะปู ดำน้ำเกาะเฮ เกาะราชา 4วัน 2คืน (BUS)
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
วันที่ 2 พังงา – ท่าเรือสุระกุล – ล่องเรือชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา – เขาตะปู – เขาพิงกัน – ถ้าลอด – เกาะปันหยี – เสม็ดนางชีบูทีค – ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ
วันที่ 3 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง – ดาน้า เกาะเฮ – เกาะราชา
วันที่ 4 วัดฉลอง – ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – ร้านของฝาก – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 5,999 บาท