แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย (CHAWENG COVE BEACH RESORT 4 ดาว) 3วัน 2คืน

แพ็คเกจสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย (CHAWENG COVE BEACH RESORT 4 ดาว) 3วัน 2คืน
ราคา: 4,899 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสมุย
วันที่ 2 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า
วันที่ 3 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 4,899 บาท