แพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ (พักบันดาหยา รีสอร์ท) 3วัน 2คืน

 แพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ (พักบันดาหยา รีสอร์ท) 3วัน 2คืน
ราคา: 3,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
วันที่ 2 เกาะหินงาม – เกาะยาง – อ่าวเรือใบ – เกาะราวี – ร่องน้าจาบัง – เกาะหลีเป๊ะ
วันที่ 3 ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 3,999 บาท