สตูล หลีเป๊ะ ปากบารา ดำน้ำดูปะการัง - นอนฝั่ง 3วัน 2คืน (VZ)

สตูล หลีเป๊ะ ปากบารา ดำน้ำดูปะการัง - นอนฝั่ง 3วัน 2คืน (VZ)
ราคา: 7,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ที่พัก
วันที่ 2 ท่าเรือปากบารา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหินงาม – ดำน้ำเกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบา – ท่าเรือปากบารา
วันที่ 3 ปากบารา – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564
อัตราค่าบริการ 7,999 บาท